Vergunningen

De Deventer Hengelsport geeft een aantal vergunningen uit.
Dit betreft:
1. Visvergunning lidmaatschap vereniging
2. Dag/Week vergunning
3. Nachtvisvergunning; alleen geldig voor de vereniging gepachte wateren voor 3, niet in woonwijken gelegen wateren.
(Alleen geldig in de daarbij wettelijk vastgestelde periode, laatste zaterdag in mei, juni, juli en tot eind augustus)
4. Driehengelvergunning, alleen geldig in de door de vereniging gepachte wateren.
5. Bootvergunning, onder speciale voorwaarden en alleen geldig in de door de vereniging gepachte wateren.