Vergunningen

De Deventer Hengelsport geeft een aantal vergunningen uit.

Dit betreft:
1. Visvergunning lidmaatschap vereniging. (Als Sublid is dit een bewijs van deelname)
2. Week vergunning
3. Nachtvisvergunning; alleen geldig voor de vereniging gepachte en niet in woonwijken gelegen wateren. Dit is dus niet het zegel van Sportvisserij Oost-Nederland op de Vispas maar een schriftelijke vergunning van de vereniging.
4. Drie-hengelvergunning, alleen geldig in de door de vereniging gepachte wateren. Lidmaatschap vereist!
5. Bootvergunning, onder speciale voorwaarden en alleen geldig in de door de vereniging gepachte wateren. Lidmaatschap vereist!

Om lid te worden kan dit ook via: Pets@Co Berends in Twello  https://petsenco.nl/item/berends/